Ga naar hoofdinhoud

Bij de speltherapeut krijgt een kind de ruimte om op een andere manier naar dingen te kijken

Anders-Om Speltherapie

Welkom op de website van Anders-Om praktijk voor speltherapie. Op deze website vindt u informatie over de praktijk, over het aanbod en de wijze waarop u contact met de praktijk kunt opnemen.

U kunt bij ons terecht als u vragen en/of zorgen heeft over uw kind of een kind in uw omgeving. Onze praktijk biedt naast individuele therapie tevens groepstherapie, ouderbegeleiding en trainingen. Neem gerust contact op om samen te onderzoeken of en welk aanbod het beste aansluit bij de zorgen die er zijn. Dit kan in een vrijblijvend eerste gesprek, telefonisch of bij ons in de praktijk.

Contact

Als ouders of andere betrokkenen zich zorgen maken over een kind kunnen zij contact met ons opnemen voor een eerste vrijblijvende kennismaking. Als ouders besluiten door te gaan zal er een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek, waarna de therapie van start gaat. De duur van de therapie wisselt, het hangt af van de vraag van ouders en de ontwikkeling van het kind.

TARIEVEN

U kunt vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Voor de overige activiteiten hanteren wij marktconforme tarieven.

VERGOEDINGEN

Een aantal zorgverzekeraars komt tegemoet in de kosten voor speltherapie. Meestal vallen deze onder de voorwaarden van de aanvullende verzekering …

REGISTRATIE

Als speltherapeut zijn wij ingeschreven bij een aantal beroepsregisters.

Back To Top
Zoeken