skip to Main Content

Affectregulerende vaktherapie

Affectregulerende vaktherapie

Kinderen ontwikkelen vaardigheden en gedrag
dat zij meenemen naar buiten de speelkamer.

De therapie is speciaal voor kinderen met affectregulatie problemen, ze zijn (fysiek) gespannen, kunnen hun aandacht niet richten, vasthouden en delen en kunnen gevoelens en gedachten niet onder woorden brengen. Ze staan niet zo maar open om te leren van en met een ander.

Binnen de therapie werken we aan het ontwikkelen van zelfregulatie. Door samen met de therapeut activiteiten te doen, gericht op waarnemen en delen van gevoelens gedachten, leert het kind verwoorden wat het doet, voelt en denkt. Kinderen ontwikkelen vaardigheden en gedrag dat zij meenemen naar buiten de speelkamer.

Affectregulerende vaktherapie is systemisch opgezet: de ouders, verzorgers en leerkrachten worden actief betrokken bij de behandeling. De transfer van de therapie start voordat de therapeut in individuele sessies met het kind gaat werken, omdat het belangrijk is dat meegenomen worden in de ontwikkelingsbevorderende visie van de therapie. Eventueel kunnen zij ook deelnemen aan de therapie, de focus ligt dan op het bevorderen van co-regulatievaardigheden bij ouders/verzorgers en het verbeteren van de ouder-kind-band.

Affectregulerende vaktherapie wordt buiten individueel ook aangeboden aan groepen kinderen.

TARIEVEN

U kunt vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Voor de overige activiteiten hanteren wij marktconforme tarieven.

VERGOEDINGEN

Een aantal zorgverzekeraars komt tegemoet in de kosten voor speltherapie. Meestal vallen deze onder de voorwaarden van de aanvullende verzekering …

REGISTRATIE

Als speltherapeut zijn wij ingeschreven bij een aantal beroepsregisters.

Back To Top
Zoeken